WEBSITE TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN HỢP PHÁP

WEBSITE TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN HỢP PHÁP

Giới thiệu về website tra cứu thông tin hóa đơn
Thông tin trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn (NNT và cơ quan Thuế) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 ( Hiệu lực từ 01/07/2013) .

Website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn giúp NNT và các tổ chức, cá nhân khác có thể tra cứu được các thông tin về hoá đơn bao gồm: Đơn vị phát hành hoá đơn; thời gian phát hành, thời gian hoá đơn có giá trị sử dụng và thông tin hoá đơn không còn giá trị sử dụng (là các hoá đơn của NNT ngừng hoạt động, hoá đơn đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn không có giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế).
Tài liệu 
Hướng dẫn sử dụng website

Đây là một website đặc biệt hữu ích với các doanh nghiệp nhằm tránh trường hợp sử dụng phải hóa đơn bất hợp pháp để hạch toán kế toán.

 

Chia sẻ kinh nghiệm xương máu: Đặc biệt đối với các Doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng.  Khi thông báo phát hành hóa đơnnhất thiết phải nộp hóa đơn mẫu cho phòng ấn chỉ tại các Chi cục hoặc Cục thuế quản lý mình nếu không sẽ bị coi là Sử dụng hóa đơn Bất hợp pháp và bị sử lý phạt đến 60.000.000đ áp dụng theo Nghị định 109/2013/NĐ-CP

Share on Facebook