Dịch vụ

Quyết toán thuế

Quyết toán thuế

Thanh kiểm tra, dọn dẹp, hoàn thiện hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, Làm kế toán thuế trọn  cho 1 năm tài chính Kê khai và báo cáo thuế GTGT Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hang quý Nộp báo cáo thuế tại Chi cục thuế quận/ huyện Tư vấn hóa đơn […]

Kê khai thuế hàng tháng

Kê khai thuế hàng tháng

I. CÔNG VIỆC LÀM HÀNG THÁNG 1.Nhận chứng từ Khi đã thống nhất hợp tác nhân viên của Công ty chúng tôi sẽ xuống Doanh nghiệp từ 2 đến 3 lần cố định trong tháng để đến lấy chứng từ ( phô tô hoặc gốc) về tổng hợp và xử lý để làm căn cứ […]

Kế toán thuế trọn gói

Kế toán thuế trọn gói

I. CÔNG VIỆC LÀM HÀNG THÁNG 1.Nhận chứng từ  Khi đã thống nhất hợp tác nhân viên của Công ty chúng tôi sẽ xuống Doanh nghiệp từ 2 đến 3 lần cố định trong tháng để đến lấy chứng từ ( phô tô hoặc gốc) về tổng hợp và xử lý để làm căn cứ […]

Kế toán chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí

Kế toán chuyên nghiệp – tư vấn miễn phí

Doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn về việc: Thực hiện việc khai báo thuế hàng tháng Hạch toán kế toán và làm sổ sách kế toán theo chuẩn mực Làm báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan […]