Tin chuyên ngành

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn 22% từ 1/1/2014

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn 22% từ 1/1/2014

Với 91,57% đại biểu tán thành, chiều 19/6 Quốc hội đã thông qua qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Giảm thuế TNDN đối với DN có tổng doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm

Giảm thuế TNDN đối với DN có tổng doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm

Tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định mức thuế suất này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của DN của năm trước liền kề.

Nộp ngân sách 6.834 tỷ từ hoạt động đấu thầu vàng

Nộp ngân sách 6.834 tỷ từ hoạt động đấu thầu vàng

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã theo dõi sát hoạt động mua, bán vàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.